Skip links

Regulamin

 

Korzystanie z tej strony udostępnianej przez firmę STUDEX Poland Ltd. Sp. z o.o. (zwaną dalej „STUDEX”) podlega następującym warunkom użytkowania. Przeczytaj je uważnie przed skorzystaniem z tej strony. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie korzystaj z tej witryny.

Wprowadzając lub przesyłając dane osobowe podczas korzystania z tej witryny, zgadzasz się, że takie informacje będą traktowane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności STUDEX. Ta strona jest hostowana w Szwajcarii.

STUDEX może w dowolnym momencie aktualizować lub zmieniać niniejsze Warunki użytkowania. Wiążąca jest najbardziej aktualna wersja. Wszędzie tam, gdzie ta strona internetowa zawiera jakiekolwiek specjalne regulacje, mają one pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami użytkowania.

Tutaj znajdziesz naszą Politykę prywatności i inne Informację prawne.

Prawa autorskie
Treść tej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. STUDEX umożliwia przeglądanie, pobieranie i tymczasowe przechowywanie poszczególnych stron tej witryny na komputerze wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Treść nie może być zmieniana ani wykorzystywana bez pisemnej zgody ich właścicieli w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych. Dotyczy to również powielania, trwałego przechowywania lub przesyłania treści z tej strony internetowej. Każde naruszenie tych postanowień nakazuje natychmiastowe zniszczenie wszystkich wydrukowanych lub pobranych treści. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych. Na tej stronie internetowej używane są znaki towarowe i oznaczenia handlowe. Nawet jeśli nie są one oznaczone jako takie, podlegają jednak wszystkim odpowiednim przepisom ustawowym i wykonawczym.

Linki do innych stron internetowych
Zawarte w tej witrynie łącza do stron internetowych innych dostawców są udostępniane użytkownikom naszej witryny jako usługa. Kliknięcie w taki link spowoduje opuszczenie serwisu STUDEX. Dostęp do zewnętrznej strony internetowej za pośrednictwem łącza na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Te zewnętrzne strony podlegają odpowiedzialności odpowiedniego dostawcy. STUDEX sprawdził te strony pod kątem naruszeń prawa, gdy po raz pierwszy łączy się z tymi zewnętrznymi stronami. W tamtym czasie nie było oczywistego naruszenia prawa. STUDEX nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą odnośniki. Stała kontrola linków zewnętrznych nie może być prowadzona przez STUDEX bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa. Jakakolwiek świadomość takich naruszeń doprowadzi do natychmiastowego usunięcia takich linków zewnętrznych. Włączenie linków zewnętrznych w żaden sposób nie oznacza, że STUDEX jest właścicielem, popiera lub wspiera treści. Nie oznacza to również, że STUDEX reklamuje te produkty, usługi, treści, informacje lub materiały lub że istnieje jakikolwiek związek ze STUDEX.

Wyłączenie gwarancji
Treści na tej stronie są udostępniane bez żadnych gwarancji, w szczególności co do dokładności, kompletności lub przydatności do określonych zastosowań oraz – w odniesieniu do treści – nienaruszania praw osób trzecich i własności intelektualnej. Na tej stronie STUDEX udziela porad dotyczących pielęgnacji kolczyków w uszach. Jest to porada kosmetyczna i nie powinna być interpretowana jako porada medyczna. Dostarczamy rzeczowych informacji w sposób zrozumiały dla laika. Informacje te nie powinny zastępować porady ani leczenia przez lekarza lub farmaceutę. Ponadto nie należy tego mylnie interpretować jako zachęty do autodiagnozy, samodzielnego leczenia lub nieleczenia ewentualnej choroby lub zaburzenia. STUDEX może zmienić zawartość tej strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była aktualna, chociaż w żaden sposób nie jesteśmy do tego zobowiązani. Ponadto STUDEX nie gwarantuje dostępności ani technicznej użyteczności strony internetowej ani wolnego od wirusów korzystania z tej strony internetowej.

Odpowiedzialność
Korzystanie z tej witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. STUDEX nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Nie dotyczy to przypadku umyślnego działania oraz w przypadku, gdy odpowiedzialność jest uregulowana przepisami prawa. W przypadku uszkodzenia sprzętu lub utraty danych podczas korzystania z tej witryny, STUDEX nie ponosi odpowiedzialności.

Obowiązujące prawo
Warunki korzystania z tej witryny internetowej podlegają prawu Polskiemu. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej witryny podlegają prawu i jurysdykcji Polskiej. STUDEX nie ponosi odpowiedzialności za przydatność treści tej strony internetowej poza STUDEX lub za dopuszczalność dostępu do strony spoza Polski. Taki dostęp odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów krajowych.